Mudra Vidya: Mudra İlimi (4 Ders)*

Mudra Vidya: Mudra İlimi (4 Ders)*

 1.700,00

Hatha Yoga, bedendeki prāna, yaşam enerjisini yoğunlaştırmayı ve bu enerjiyi bilişsel (kognitif) yetileri uyandırmak adına yönlendirmeyi hedefleyen bir bilimdir. Geleneksel metinlerin ışığında Hatha Yoga’nın beş temel adımı vardır: Asana, Prāṇāyāma, Bandha, Mudra ve Kriya. Bunlardan a bilinen bir basamağı olarak Mūdralar üzerine odaklanan bu eğitim, bedendeki belli enerji noktalarını uyararak, daha derin bilişsel odaklılık ve meditasyon hallerini Yoga uygulayıcılarına deneyimletmeyi hedefletmektedir. Eğitim bünyesindeki dört ders içerisinde Mudraları el (hasta), baş (śirṣa), pelvik taban (adhāra) ve kilit (bandha) mudralar olarak inceleyecek, eş zamanlı uygulama dersleri ile de deneyimsel hafızaya yerleştiriyor olacağız.

İlk iki ders 70 dak teori ve 45 dak uygulamadan oluşurken, üçüncü ders sadece teori ve dördüncü derste sadece pratikten oluşacaktır.

NOT: Tüm dersler kayıt altına alınarak, her ders sonrası paylaşılacaktır. Tüm ders kayıtlarına erişim 12 ay boyunca açık olacaktır.

PROGRAM

Ders-1

Teori: Mudra Nedir? Hatha Yoga Vidya içerisindeki yeri, amacı.

  • Meditasyon için Hasta (El) Mudraları & Şirşa (Baş) Mudraları

Uygulama: Brahmari Pranayama, Şanmukhi Mudra

  • Meditasyon: Jihva Bandha, Nasikagra Mudra, Çin / Jñāna Mudra

Ders-2

Teori: Ādhara (Perine/Pelvik Taban) Mudraları

  • Bandha (Kilit) Mudralar: Maha Bheda, Maha Mudra, Maha Vedha, Şakti Çalana
  • Kāya (Beden) Mudra’lar (Viparita Karani Mudra

Uygulama: Sahasroli/Vajroli Mudra, Aşvini Mudra

  • Uddiyana Bandha, Kāki Mudra, Prānayama
  • Meditasyon: Şambhavi Mudra, Ādi Mudra, Brahmā Mudra

Ders-3: Sadece Teori

Mudra’ların Anatomisi: Meridyenler & Fasya (Bağ Doku)

Terapötik Mudralar (5 element, Tattva Mudra, Garuda Mudra, Yoni Mudra, vs.)

Ders-4: Sadece Uygulama

Viparita Karani Mudra, Paşini Mudra, Yoga Mudra, Uddiyana Bandha, Nauli, Kapalabhati, Kaki Mudra, Şakti Çalana, Pranayama, Brahmari, Şanmukhi Mudra, Meditasyon, Şambhavi Mudra, Brahma Mudra Unmani Mudra

TARİHLER

1 – 22 Mayıs Her Çarşamba 19.30-21.30

Mekan

Zoom Online

Ücret 

1700 (%20 KDV dahil)

Eğitmen 

Damla Dönmez

İLETİŞİM

gunesayyoga@gmail.com

damlagayatri@gmail.com