Güneş & Ay Yoga Okulu

Geleneksel sisteminde Yoga, kadim zamanlardan bu yana öğretmen-öğrenci silsilesi ile çağlar boyunca şifahen aktarılarak günümüze gelmiştir. Güneş & Ay Yoga Okulu, Yoga’nın pek çok tekniği ile modern yaşamın fiziksel ve zihinsel iyilik haline olan olumsuz etkilerini şifalandırmakla birlikte bu kadim öğretiyi tarihselliği içerisinde koruyarak bir yaşam biçimi olarak felsefi alt yapısı ile de aktarmayı, paylaşmayı hedefleyen bir birlikteliktir.

 

Yoga, her ne kadar kelime anlamıyla “bağlanma ve birleşme” anlamına gelerek pek çok farklı yol ve yöntemi içerisinde barındırsa da bunlardan bedenin bilgeliğini bir araç olarak kullanan Haṭha Yoga ekolü günümüzde en çok bilinen ve uygulanan yöntemidir. Ha ve ṭha bedende mevcut olan iki ayrı enerji akımını, iki ayrı beyin yarım küresini, otonom sinir sisteminin sempatik-parasempatik olarak iki ayrı parçasını temsil eden kadim Sanskrit dilinden metaforik iki kelimedir. Ha sıcak, ṭha soğuktur; Ha eril, dışadönük, girişken, hareketli; ṭha dişil, içedönük, kabullenici, sakinleştirici bir titreşimi kast eder. Ha, bedende solunum ve canlandırıcı bir enerji akımı olarak Prāṇa’yı, ṭha bedende boşaltım ve üremeden sorumlu aşağıya dönük bir enerji olarak Apāna’yı kast eder. Ha Güneş, ṭha Ay’dır. Gökyüzünde makrokozmik olarak Dünya gezegeninin mevsimden mevsime geçişi, değişimi, dönüşümünü belirleyen iki güç, insan bedeninde sinir sistemi, kan dolaşımı ve her bir bölümü ile küçük bir evren olan bu bedenin değişimini belirleyen kuvvetlerden bağımsız değildir. Güneş & Ay ismiyle tüm bu dual, ikili parametreleri ismiyle onurlandırmayı ve Yoga kelimesi ile de bunların ardındaki “birliğe” atıfla kendini bu isimle tanıtmaktadır.

 

Yoga felsefesine, uygulamalarına dair eğitimler, kurslar, atölyeler düzenleyen Okulumuz Kadrosu 2021 yılında bu site altında paylaşımlarına başlamıştır. Temel Yoga Uzmanlık, İleri Seviye Yoga Uzmanlık ve Çocuk Yogası Uzmanlık eğitimleri de veren Okulumuz Yoga Alliance International üyesidir.

 

Tüm ikilikler ardındaki birliği görmek niyetiyle, Güneş’in ve Ay’ın varlığına hem bedenimizde hem de gezegenimizde hürmetle..