Yoga Türleri

Haṭha Yoga: M.S 1000’li yıllardan sonra bedeni bir araç olarak kullanarak bedendeki Prāna, yaşam enerjisini yönlendirmeyi, yönetmeyi ve böylece fiziksel, zihinsel, varoluşsal daha derin bir bilgelik araştırma yolu, yöntemidir. M.S 14. Yy itibariyle üç temel metni Hatha Yoga Pradipika, ardından Gheranda Samhita ve Şiva Samhita ile bilgeliği günümüze aktarılmıştır. 5 Temel uygulama aracı vardır: Asana (fiziksel postür), Prāṇāyāma (Nefes Çalışmaları), Şat-Kriya (Altı-Arınma Tekniği), Mudra (Enerjisel Mühürler/İşaretler), Bandha (Enerjisel Kilitler). Modern zamanlarda bilinen tüm Yoga stilleri aslında temelde Hatha Yoga’nın türleridir.

Rāja Yoga: Patanjali Maharşi’nin Yoga’nın temel metni olan Yoga Sutra’larda tanımladığı bilgeliği meditasyon ve zihin kontrolü, yönetimi ulaşmayı hedefleyen yoldur. Rāja “kral, hükümdar” demek olup, meditasyon ile kişinin zihnini hükümdarı olmanın gerçek hükümdarlık tanımı olduğunu kast eder. En büyük krallar topraklar yöneten değil zihinlerini yönetebilenlerdir.

Vedānta (Jñāna Yoga): Bilgelik Yolu, zeka ve saf muhakeme sorgulama ile daha derin varoluşsal keşiflere yol açan öğretidir. Varlığın nihayetinde ve özünde geri kalan hiçbir şeyden ayrı ve farklı olmadığını söyler. Advaita Ved ānta bu anlamda bilinen en ünlü Jñāna Yoga ekolüdür. Hallac-ı Mansur’un deyişiyle “Enel Hakk” bu öğretinin de nihayetidir.

Bhakti Yoga: Adanma, Aşk anlamında gelen “bhakti” kişinin kalbini, duygularını saflaştırarak varlığını ses, melodi ve kalp genişliği ile arındırabileceğini aktarır. Genellikle şarkı, ilahi söyleme, mantra tekrarı gibi yöntemleri kullanır. Tasavvufta kullanılacak “ilahi aşk ateşi” gibi kavramlar Bhakti Yoga ile benzerlikte bir tanımdadır.

Karma Yoga: Karma, “eylem” demektir. Hayatımız her anında bir eylemde bulunuruz ve her eylem yarattığımız etkiye göre bir tepki yaratır. Her tepki ise yeni bir etki ya da eylem. Böylece bitmek bilmez bir etki-tepki silsilesine gireriz. Karma Yoga, “Eylem ile Özgürleşme” demek olup, eylemi bütüne hizmet ile, bireysel bir çıkar, kimliksel kar olmadan icra edebilme yetisidir. Böylece “Hizmet, özgeci eylem” gibi çevirileri olsa da bir eylemi sonucuna tutunmadan eylemin bütünü içerisindeki yerini görerek icra edebilme yetisi ve bu zihinsel farkındalığı geliştirebilme yaklaşımıdır.