Yoga Nedir?

Yoga, insanlığın en kadim öğretilerinden biri olarak kişiye fiziksel, zihinsel ve duygusal boyutlarda ahenk, denge ve bütüncül bir iyilik getirmeyi ve böylelikle varoluşunun daha derin katmanlarını keşfetmeyi vaat eden uygulamalı bir yöntembilimdir. Yöntembilimdir, çünkü Yoga teorik bir öğretiden ziyade kişiye fiziksel ve zihinsel dengenin sağlanması adına binlerce teknikten oluşan zengin bir içerik sunar.

M.Ö 2000’li yıllarda yazılı olarak kağıda döküldüğü kabul edilen ancak öncesinde binlerce yıl  sözlü olarak aktarıldığı tahmin edilen insanlığın ilk metinlerinden Veda’larda Yoga kelimesi ilk kez “boyunduruk altına almak, bağlamak, birleştirmek” manalarında bir kullanım ile karşımıza çıkar. “Yuj” kökünden türeyen kelime kişiye fiziksel, zihinsel ve varoluşsal bir benlik keşfi ve dönüşümün kapılarını aralar.

Yoga potansiyeli sınırlandıran fiziksel, zihinsel, enerjisel, duygusal, psikolojik engelleri kişiye keşfettirerek arındırmasını ve bunun sonucunda da fiziksel ve manevi bir dönüşüm yaratılmasını hedefler. Sonucunda ise elbette kişinin hayatında olgunlaşma, gelişim gerçekleşir. Bu durumu içsel sakinlik, duygu kontrolü, durumları daha keskin bir muhakeme ile analiz etme, dış dünya ile daha uyumlu ve dengeli bir ilişkiye sahip olma izler. Kişinin içerisinde ahenk, uyum ve denge oluştukça dış dünya ile de uyum, ahenk ve barış da deneyimlenir. Temel seviyede Yoga fiziksel hastalıkları iyileştirmek, yaşlanma sürecini tersine çevirmek, güç ve esneklik kazanmak, kasları ve iç organların çalışmalarını düzenlemek, sinir sistemini sakinleştirmek gibi somut faydalar sağlar. Ancak daha derin boyutlarda ise kişinin varoluş içerisinde varlığını anlamlandırmasını, evrenin ve kendi varlığının derinliklerinde hayat, yaşam ve ölüm kavramları ile ilgili derin keşiflerde bulunmasına aracı olur. 5000 yıllık insanlığın en derin ve kapsayıcı öğretilerinden biri ile tanışmak üzere hoşgeldiniz…