Vedik Ezgi ile Mantra Eğitimi Modül-II (Vedic Chanting)

EĞİTMEN

Damla Gayatri Dönmez

NEREDE?

Zoom Online

NE ZAMAN?

…….

Vedik Ezgi ile Mantra Eğitimi (Vedik Chanting), Yoga ilminin kadim geçmişine dayanan bir disiplindir. Veda’lar Yoga öğretisinin tarihinde ve kalbinde yer alan metinlerdir. Vedik Ezgi, Rig Veda, Yajur Veda gibi kadim metinlerin 4000 yıllık özel entonasyon ve ritimle okuma çalışmasıdır. Ses, titreşimdir. 5 Duyu arasından zihinle en yakın ilişkide olan en soyut ve yüksek duyu sestir. Nitekim her ses aslında enerjinin daha soyut formu olan düşüncenin maddeleşmiş halidir. Bu anlamda ses ile zihin yönetimi Mantra ilimidir. Kelimenin Sanskrit kökünde de Man-Tra, Manas “zihin” ve trana “enstürman, araç” anlamına gelir; böylece Mantra, “zihin için enstrüman, araç” demektir. Sanskrit dili bu anlamda gırtlak, yumuşak damak, sert damak, diş ve burun nazal sesleri ile Dünya’nın en zengin ses çeşitliliğine sahip dildir. Sanskrit dilinin bu özel yapısı ile sesin kullanımı aynı zamanda derin bir nefes çalışmasına dönüşür. Hem melodi ve müzik eğitiminin temeli sayılabilecek nota tanıma hem de ses kullanımı ile diyafram yetkinliği gelişir. Tüm bunların yanı sıra, diyafram ve nefes yönetimi ile çalışan dinlenme ve gevşemeden sorumlu parasempatik sinir sistemi (bkz. vagus siniri) için çok güçlü bir çalışma olmaya başlar.

Vedik Ezgi ile Mantra Eğitiminde iki bin yıllık geleneksel öğretme sistemini kullanarak bire bir karşılıklı okuma, düzeltme yöntemi ile katılımcılar tek tek çalıştırılacaktır. Tıpkı Yoga Asana gibi bir Sādhana, manevi çalışma olarak ses ile düzenli bir çalışma geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Büyük Yoga Ustası Krişnamaçarya’nın geleneği ile Krişnamaçarya’nın bizatihi gelini ve öğrencilerinden olan Menake Desikachar ile Vedik Ezgi Mantra Egitmenlik Eğitimini tamamlayan Damla Dönmez, bu bilgiyi Türkiye’de aktarmaya yetkili ilk Yoga eğitmeni olarak, kendi coğrafyamızda derinleşmeye niyetli herkes ile Vedik Ezgi Mantra Eğitimini paylaşmayı dilemektedir.

NOT:“Vedik Ezgi ile Mantra Eğitimi MODÜL-1” tamamlamış olmak katılım için zorunludur.

TARİH

3-4 Şubat, 10-11 Şubat, 2-3 Mart, 16-17 Mart, 4-5 Mayıs, 18-19 Mayıs
Yukarıda belirtilen Cumartesi & Pazar günleri 12:00-14.00 arası

Sadece 10-11 Şubat ve 2-3 Mart tarihlerinde 15.00-17.00 arasında olacaktır.

MEKAN

Zoom Online

MÜFREDAT

 • Āyurmantraḥ (Geldiği Orijinal Metin: Taittiriya Āraṇyaka; Uzun, sağlıklı bir yaşam
  için)
 • Ārogya-Mantraḥ (Geldiği Orijinal Metin: Taittiriya-Upaniṣat, beden-prāna, zihin,
  kimlik katmanlarının arınmasına ithafen)
 • Sūryanamaskāra-Mantra (Geldiği Orijinal Metin: Taittiriya-Brahmana, Yaşamın destekçisi Güneş’e mecazi bir ithafla zeka parlaklığı, beden sağlığı, cehaletin ortadan kalkması niyetiyle)
 • Mantrapuṣpam (Geldiği Orijinal Metin: Taittiriya Āraṇyaka, Tüm yaratılışın oluşumunun Çiçek metaforuyla anlatımı)
 • Durga Suktam (Geldiği Orijinal Metin: Mahānārāyaṇāya Upaniṣat, Cesaret ve Güç’ün temsili olan Dūrga’ya bir sesleniştir. Bu seslenişle içerideki dönüşümün ateşini, bizi karanlıktan özgürlük yoluna götüren güç ve cesaretin ateşini yakmaya niyet ederiz.)
 • Medha Suktam (Geldiği Orijinal Metin: Taittiriya Upaniṣat, Güçlü bir bellek ve hafızaya sahip olmanın, Gerçek’in bilgisini sindirmenin, özümsemenin çağrısıdır.)
 • Śraddha Suktam: (Geldiği Orijinal Metin: Taittiriya Brāhmana, Keskin bir inanç-güven, teslimiyet ve güveni kişide gelişmesi için bir çağrıdır)

*Her ders sonrası her bir mantra için ses kaydı paylaşılarak, ömür boyu erişimde kalacaktır.
*Ders kayıtları indirilebilir formatta paylaşılacaktır. Bir sonraki sene açılacak aynı eğitime katılımcıların ücretsiz dahil olma hakkı vardır.
*Kursun devamında Üçüncü Modülü ile daha ileri seviye ve Suktam ve Mantra’lara geçiş olacaktır. Ardından ayrıca Yoga Sutralar üzerine de Vedik Ezgi ile Okuma eğitimi açılacaktır.
Modül-1’i tamamlamış olmak bu eğitim için öncül koşuldur.

SERTİFİKASYON

Tamamlayanlara Güneş ve Ay Yoga Okulu bünyesinde YACEP onaylı 24 Saatlik “Vedik Ezgi Mantra Okuma Eğitimi Modül-2” Sertifikası verilecektir.

KAYIT & ÜCRET

Tek tek her bir katılımcı ile çalışılacağı için 12 kişilik kontenjan sınırı vardır.

 • Yeni dönem ücret ve tarihler belirlendiğinde duyurulacaktır.

İLETİŞİM & KAYIT

gunesayyoga@gmail.com

damlagayatri@gmail.com