Vedik Ezgi ile Mantra Eğitimi (Vedic Chanting)

EĞİTMEN

Damla Gayatri Dönmez

NEREDE?

Zoom Online

NE ZAMAN?

20 – 27 Kasım

4 – 11 Aralık

Çarşamba 19:00-21:00

14-15 Aralık

28-29 Aralık

4-5 Ocak

11-12 Ocak

Cumartesi-Pazar 12:00-14:00

Vedik Ezgi ile Mantra Eğitimi (Vedik Chanting), Yoga ilminin kadim geçmişine dayanan bir disiplindir. Veda’lar Yoga öğretisinin tarihinde ve kalbinde yer alan metinlerdir. Vedik Ezgi, Rig Veda, Yajur Veda gibi kadim metinlerin 4000 yıllık özel entonasyon ve ritimle okuma çalışmasıdır. Ses, titreşimdir. 5 Duyu arasından zihinle en yakın ilişkide olan en soyut ve yüksek duyu sestir. Nitekim her ses aslında enerjinin daha soyut formu olan düşüncenin maddeleşmiş halidir. Bu anlamda ses ile zihin yönetimi Mantra ilimidir. Kelimenin Sanskrit kökünde de Man-Tra, Manas “zihin” ve trana “enstürman, araç” anlamına gelir; böylece Mantra, “zihin için enstrüman, araç” demektir. Sanskrit dili bu anlamda gırtlak, yumuşak damak, sert damak, diş ve burun nazal sesleri ile Dünya’nın en zengin ses çeşitliliğine sahip dildir. Sanskrit dilinin bu özel yapısı ile sesin kullanımı aynı zamanda derin bir nefes çalışmasına dönüşür. Hem melodi ve müzik eğitiminin temeli sayılabilecek nota tanıma hem de ses kullanımı ile diyafram yetkinliği gelişir. Tüm bunların yanı sıra, diyafram ve nefes yönetimi ile çalışan dinlenme ve gevşemeden sorumlu parasempatik sinir sistemi (bkz. vagus siniri) için çok güçlü bir çalışma olmaya başlar.

Vedik Ezgi ile Mantra Eğitiminde iki bin yıllık geleneksel öğretme sistemini kullanarak bire bir karşılıklı okuma, düzeltme yöntemi ile katılımcılar tek tek çalıştırılacaktır. Tıpkı Yoga Asana gibi bir Sādhana, manevi çalışma olarak ses ile düzenli bir çalışma geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Büyük Yoga Ustası Krişnamaçarya’nın geleneği ile Krişnamaçarya’nın bizatihi gelini ve öğrencilerinden olan Menake Desikachar ile Vedik Ezgi Mantra Egitmenlik Eğitimini tamamlayan Damla Dönmez, bu bilgiyi Türkiye’de aktarmaya yetkili ilk Yoga eğitmeni olarak, kendi coğrafyamızda derinleşmeye niyetli herkes ile Vedik Ezgi Mantra Eğitimini paylaşmayı dilemektedir.

NOT: “Sanskrit 101: Devanagari Giriş Kursu” zorunlu olmamakla birlikte alınmış olması önerilir. Bu anlamda Sanskrit diline dair belli bir farkındalık ve yetkinliğe katılımcıların sahip olması beklenmektedir.

TARİH:

20 Kasım, 27 Kasım, 4 Aralık, 11 Aralık Çarşamba 19.00-21.00

14-15 Aralık, 28-29 Aralık , 4-5 Ocak, 11-12 Ocak Cumartesi-Pazar 12.00-14.00

MEKAN

Zoom Online

MÜFREDAT

 • Gurvaṣṭakam (Śri Śankarācarya tarafından kaleme alınmış bir ilahidir, Guru prensibine seslenir)
 • Maheśvara Sūtrāṇi (Sanskrit Alfabenin Paṇiṇi’nin verdiği sıralama ile Śiva’nun ḍamaru’sundan çıkan ritimler eşliğinde öğrenilmesi)
 • Pañcamaya-ślokaḥ (Taittiriya-Upaniṣat’tan ilhamla, Bedeni var eden 5 kılıf için)
 • Śiva-pañcākṣari-Mantra (Geldiği Orijinal Metin: Taittiriya- Samhita, Beş Heceli Śiva Mantra, 4 Katmanlı öğretim sistemi ile aktarım)
 • Gāyatri Mantra (Geldiği Orijinal Metin: Taittiriya-Upaniṣat; Cehalertin ortadan kalkması, Zekanın parlaklığı için, 4 Katmanlı söyleme biçimi)
 • Mahā-Mṛtyuñjaya Mantra (Geldiği Orijinal Metin: Taittiriya- Samhita, Ölüm ve hastalık kavramlarıyla yüzleşme ve özgürleşme için, 4 Katmanlı söyleme biçimi ile)
 • *** Her ders sonrası her bir mantra için ses kaydı paylaşılarak, ömür boyu erişimde kalacaktır.
 • *** Bir sonraki sene açılacak aynı eğitime katılımcıların ücretsiz dahil olma hakkı vardır.
 • *** Kursun devamında ikinci Modülü ile daha ileri seviye ve derin Śloka, Suktam ve Mantra’lara geçiş olacaktır. Ardından ayrıca Yoga Sutralar üzerine de Vedik Ezgi ile Okuma eğitimi açılacaktır. Bu kursu tamamlamış olmak bu eğitimler için öncül koşuldur.

SERTİFİKASYON

Tamamlayanlara Güneş & Ay Yoga Okulu bünyesinde YACEP onaylı 24 Saatlik “Vedik Ezgi Mantra Okuma Eğitimi Modül-1” Sertifikası verilecektir.

KAYIT & ÜCRET

 • Tek tek her bir katılımcı ile çalışılacağı için 12 kişilik kontenjan sınırı vardır.

Peşin Ödeme:

Toplam 12 Derslik Peşin Ücret: 8675 TL

(Eğitim kitapçık bedeli ücret içerisine dahildir. Eğitimi satın aldığınızda tarafınıza kargo yapılacaktır.)

Taksitli Ödeme:

3 Taksit ile ödeme 9600 TL

 • Damla Dönmez ile “380 Saat İleri Seviye Uzmanlık” tamamlayanlara 7300 TL

(Ayrıca iletişime geçerek mail atılması gerekmektedir.)

İLETİŞİM & KAYIT

Kayıt için gunesayyoga@gmail.com ya da damlagayatri@gmail.com ile iletişime geçiniz.