380 Saat İleri Seviye Yoga Uzmanlık Programı (RYT-300)

EĞİTMEN

Damla Gayatri Dönmez

NEREDE?

Mudanya & İnziva

NE ZAMAN?

Eylül 2023 – Nisan 2024

Gnothi seauton “Kendini bil”.

– DELFİ TAPINAĞI TERS GİRİŞİNDEKİ YAZI

ātmānam…viddhi “Kendini bil”.

– KATHA UPANİṢAD 1.3.3

Yoga “kendini bilme” niyetinde yürünen uzun bir yoldur. Kişinin “benliğinin” derinliklerine dair sorgulamalarına, beden-nefes-zihin arasındaki bağlantıya, tüm bunların ardında varoluşunun sebebine doğru yürüdüğü bir keşiftir. Bu anlamda, yürünen yolda her adım yeni bir adıma gebedir ve her yeni adım ise yeni bir benliğe…

Sādhana, bir amaç yolunda yürürken sizi o amaca taşıyan araçlar, yollar, yöntemlerdir. Yoga’nın nihayeti (sādhya) kendini-bilmek ya da kendine varmak ise bu amaca götüren teknikler ve tüm bu yöntemler sādhana’dır. Bu uğurda aktarmak, öğretmek ve paylaşmak da yine uzun süreli sādhana’dır. Her ne kadar günümüzde Yoga Yaşam Biçimini ve sistematik, düzenli manevi çalışma bütününü aktarmak maksadıyla bu program “Derinleştirilmiş bir Sādhana” olarak açılmış olsa da bildiğini paylaşmak, kişinin benlik tanımlarını dönüştürmede en güçlü araçlardan biri olduğu için Temel Sādhana yani Yoga Uzmanlık Programı tamamlayanlar için “İleri seviye Uzmanlık Programı” olarak da mezunlarına paylaşmanın derin boyutlarını açmayı hedefler. Paylaşmak genişletir, dahil eder, anlayışı, kabullenişi öğretir. Madde aleminde her yoğun ve dolu olan şey çevresine akar, taşar. Dolayısıyla paylaşmak ve aktarmak dolmanın bir doğal sonucudur. İleri Seviye Sādhana bu yolda kendi ile daha derinleşmeye, kendine daha yaklaşmaya niyetli olan, Temel Sādhana’yı tamamlamış ve yola çıkmış olan kişiler içindir.

Bu uğurda şimdiye kadar birlikte yol aldığımız tüm Yoga yolcuları ile derinleşme niyetinde açılan bu eğitim her ne kadar Yoga Uzmanlık Programı tamamlamayı ön koşul alsa da hedefi bir kariyer yaratmak değil aksine kendine daha yakınlaşmak niyetinde derin bir Sādhana’ya vesile olmaktır. 9 ay 16 gün sürecek olan bu program bu yola çıkmış olan herkesi kendine biraz daha yaklaştırma niyetindedir.

“Huzurun, mutluluğun, refahın, tamlığın” bütünlüğüne herkesin ulaşması dilekleriyle…

TARİHLER

Modül-1 (Eylül-Aralık 2023)

 • 5 Haftasonu Eğitimi (5 Haftasonu İnziva Şeklinde Buluşma)
  • 9-10 Eylül
  • 2024 Eylül-2025 Nisan dönemi eğitim süreci henüz tarihleri belli değildir.
 • Online Haftaiçi Dersler
  • Sanskrit Alfabe Giriş (Toplam 14 Saat): …/ 7 Hafta
  • Anatomi & Fizyoloji Modül-1 (Toplam 14 Saat): …/ 7 Hafta
  • Hatha Yoga İleri Seviye Asana & Pranayama (Toplam 32 Saat): … / 16 Hafta
  • Online Dersler dışarıya da açıktır.
  • Online Dersler (Sanskrit & Anatomi) & Hafta Sonu İnziva Derslerinin hepsi kayıt altına alınarak katılımcılarla ömür boyu paylaşıma açık olacaktır.

Modül-2 (Ocak-Mart 2024)

 • Online Hatha İçi Dersler
  • Hatha Yoga İleri Seviye Asana & Pranayama (14 Saat):   6 Ders/
  • Anatomi & Fizyoloji Modül-2 (Fonksiyonel Yoga Anatomi) (16 Saat): 8 Ders/
 • Son 16 Günlük İnziva (2025 yılı için Eğitim tarihleri henüz belli değildir)

Staj Dersleri

 • Eylül-Nisan arası süreçte kendi aralarında gruplar oluşturarak Yoga’da Derinleşme-1 (8 Ders), Yoga’da Derinleşme-2 (8 Ders) Kurslarını birbirlerine aktarma
 • 16 Günlük son inzivada katılımcıların Meditasyon Giriş, Meditasyonda Derinleşme, Yoga Nidra ve İleri Seviye Hatha Yoga dersleri vermeleri gerekmektedir.

*** Şubat ya da Mart ayında inziva öncesi Kısa bir Ara buluşma 2 Saatlik Online olarak ayrıca gerçekleşecektir. Katılımcılar ile ortak bir tarih belirlenecektir.

İÇERİK

HATHA YOGA

 • 300’e yakın Hatha Yoga Pozlarının tanıtımı, uygulaması, faydaları, öğretme, düzeltme teknikleri
 • İleri Seviye Asana pratiği uygulama/yaklaşım/öğretme teknikleri
 • Kol Dengeleri, Geri Bükülmeler, İleri Seviye Ters Duruşlar, Öne Eğilmeler odaklı Ders Hazırlama (Padmasana, Adho Mukha Vrkşasana, Vrisçikasana, Hanumanasana vs.)
 • Restoratif Yoga sekansları hazırlama
 • İleri Seviye Prāṇāyāma tanıtımı ve uygulaması (Bhastrika, Surya Bheda, Samanu, Brahmari vs.)
 • 16 derslik Yoga’da Derinleşme Kursu (Felsefi Aktarım ve Uygulama ile 6 aylık Kurs) aktarabilme, öğretebilme müfredatı ve yetkinliği
 • Hatha Yoga Sembolizmi, Felsefesi, Bilimine dair Teori (Kanda, Suksma Şarira, Çakra, Nadi, Bandha, Mudra, Granthi, vs.)

YOGA TARİHİ & VEDĀNTA FELSEFESİ

 • Vedik Tarihe, Kültüre Giriş, Sanātana Dharma ve ayrıntıları
 • Vedik Edebiyata Giriş
 • Karma Öğretisi & Karma Yoga
 • Bhakti Yoga & 6 Adanma Biçimi
 • 3 Beden & 5 Kılıf (Pançakoşa & Şarira)
 • 7 Bhūmika: Bilgelikte 7 Evrim
 • Vedānta Derinleşme: Nyāya’lar (Metaforlar/Analojiler)
 • Vedānta Derinleşme (Adhyaropa, Neti Neti, Sakśi Bhava, Abheda Bodha, Mahavakya’lar)

YOGA SUTRALAR

 • Samādhi Pāda (1. Bölüm)

Yoga Tanımı, Amacı, 5 Farklı Vrtti, Abhyāsa, Vairāgya, Samprajñāta, Asamprajñāta Samādhi, Farklı Aydınlanma Yolları, Öğrenci Farkları, Farklı Tek-Nokta Meditasyon Teknikleri, Samāpatti ve Aşamaları

 • Sādhana Pāda (2. Bölüm)

Kriya Yoga ve Kleśa’lar, Karma ve Kuralları, Pṛakriti ve Puruṣa ilişkisi, Aṣṭānga Yoga Yama-Niyama’lar, Asana, Prāṇāyāma ve Pratyāhāra

 • Vibhūti Pāda (3. Bölüm)

Dhāraṇa, Dhyāna, Samādhi ve Samyama, Farklı Kerametler ve Madde’nin Kuralı, Siddhi’ler ve Engelleri

 • Kaivalya Pāda (4. Bölüm)

Zihin Teorileri ve Karma Türleri, ‘Nihai Teklik’, Kaivalya, Guṇa’ların Ötesi, Özgürleşme ilişkisi.

Tüm kitap tek tek sutra bazlı ayrıntılı incelenecektir.

MEDİTASYON

 • Temel Meditasyon teknikleri üzerinden daha derin ve uzun pratik yerleştirme
 • Meditasyon’a Giriş (4 Ders) & Meditasyon’da Derinleşme Kurslarını (8 ders) aktarabilme, öğretebilme yetkinliği
 • Meditasyon & Nörobilim
 • Mantra, Tratak, Duyum Tarama, Tek-Nokta Odaklılık üzerine aktarım

SANSKRİT & DEVĀNĀGARİ

 • Devanāgari Alfabe okuma-yazma
 • Sanskrit alfabeye ve seslere giriş
 • Klasik metinlere okumayabilme adına entonasyon ve doğru vurgu

YOGA NİDRA

 • Bilinçaltı ve Yoga ilişkisi
 • Yoga Nidra çalışma biçimi
 • Uygulanabilecek alanlar
 • Yoga Nidra ders örnekleri, uygulama biçimleri bu anlamda aktarma yetkinliği
 • 3 Temel Yoga Nidra dersi aktarma

ANATOMİ

 • Fasya/Bağ Doku ve Önemi
 • Omurga: Yapısı ve Fonksiyonu
 • Otonom Sinir Sistemi
 • Otonom Sinir Sistemi ile ilişkili Hastalıklar
 • Merkezi Sinir Sistemi, Beyin ve Meditasyon ilişkisi
 • Sindirim Sistemi (Bağırsak & Mikroflora) ile Beyin/Sinir Sistemi İlişkisi
 • Eklem Anatomisi, Sağlığı
 • Polivagal Teori & Yoga
 • Solunum Sistemi, Sinir Sistemi ve Yoga ilişkisi
 • Endokrin ve Lenf Sistemi Yoga ilişkisi
 • Kompresyon & Tensiyon bazlı Omurga, Kalça, Omuz Kemeri İncelemesi
 • Duruş Bozuklukları ve Çözüm Önerileri
 • Yoga Pozları (Ters Duruşlar, Geri Bükülmeler, Öne Eğilmeler kategorik inceleme) ve Anatomik Bakış

ÖRNEK PROGRAM

(Son 16 günlük inziva ve Hafta Sonu Eğitimlerinin Programı farklı olacaktır)

 • Hafta Sonu Örnek Program

06:00 Prāṇāyāma

06:30 Meditasyon & Kirtan

07.30 Bitki Çayı

08:00-10:00 Hatha Yoga-1: Asana Uygulama

10:00 Öğle Yemeği

11:30-12:30 Teori-1: Vedānta Giriş

13:00-14:30 Teori-2: Sanskrit & Devānāgari Giriş

15:30-17:30 Hatha Yoga-2: İleri Seviye Asana Uygulama & Uygulatma

17:30 Akşam Yemeği

19:30-21:30 Satsang: Meditasyon & Kirtan

21:30 Uyku vakti

*** Bunun haricinde sene içerisinde Damla Dönmez’in verdiği

 • 1) Yoga Sutralar Kursu (32 Saat/16 Ders)
 • 2) Meditasyon’a Giriş Kursu (8 Saat/4 Ders)
 • 3) Meditasyon’da Derinleşme Kursu (16 Saat/8 Ders) kayıtlı kurslarına katılımcılar ücretsiz ücretsiz olarak edinebilecektir.
 • Toplamda 56 Saatlik üç kursu da kendi hızlarında, Aralık 2023-Nisan 2024 tarihleri arasında izlemeleri inziva sürecini kolaylaştırması açısından önerilmektedir.

BİTİRMEK İÇİN GEREKLİLİKLER

 • Seva: “Hizmet” ya da Karşılık-beklemeden eylem, Karma Yoga’nın alt başlığıdır. Benlik’in arınmasında temellerden sayılır. Bu süreç boyunca bir proje detaylandırarak (Çocuk Esirgeme, Mor Çatı vs..) yoga-asana vb paylaşımlarda bulunmak. Katılımcılarla tek tek birlikte görüşerek kişisel belirlenecektir.
 • Proje: Belirli bir konu üzerinde özelleşerek belli uzunluk ve derinlikte araştırma, makale, çeviri çalışması yapmak.
 • Dönem Sonu Yazılı Sınavları (Hatha Yoga, Vedanta-Sanskrit, Anatomi-Meditasyon-Yoga Sutralar’dan sınavlar)
 • Tüm Staj Derslerini Haftasonu Ara buluşmalarında ve son inzivada vermiş olmak

KATILMAK İÇİN GEREKLİLİKLER

 • Damla Dönmez ile Yoga Uzmanlık Programı tamamlamış olmak
  Ya da
 • Başka paralel bir 200 saatlik Yoga Uzmanlık Eğitimi (yüz yüze egitim ile gerçekleştirilmiş ve sonunda bir inzivası olan) tamamlamak. Başka bir kurumda 200 Saatlik eğitimini tamamlamış olanların
  • a) Damla Dönmez’in vermiş olduğu Temel Yoga Felsefe Kursu,
  • b) Meditasyon’a Giriş Kursu’nu kayıtlarla kendi hızında önceden tamamlamış olması gereklidir.

Kişisel tanışıyor olmak derin bir eğitim olduğu için önerilir. Bunun için ön-görüşme gereklidir.

PEKİ, YA SONRA?

Yoga, bir insanın tüm yaşamına sirayet eden, bir ömür boyu sürecek bir yaşam sanatıdır. Bu amaçla bu program, bu yolda yürümeye samimiyetle baş koymaya dair atılan bir tohum olarak görülebilir. “Birlikten güç doğar” çok derin bir cümledir. Bu uğurda, sangha, aynı yöne bakan aynı amaçları güden bir grup ve topluluk olarak Yoga’nın geleneksel öğretisi ve felsefesine dair bir yapı altında beraber paylaşımlarda bulunarak beslenmek ve beslemek niyetimizdir.

 • Bu birliktelik adına kurulan “Güneş & Ay Yoga Okulu” bünyesinde dersler vermek, eğitmenlik yaparak paylaşımlarda bulunmak.
 • Şubat 2025’te Güney Hindistan’da & Nisan 2025’te Himalayalar’da gerçekleşecek İleri Seviye Yoga & Vedanta İnzivasına rehberlik ücreti ödemeden, %15’e yakın burslu katılım hakkı (Detaylar için yukarıdaki inziva isimlerini tıklayınız.)
 • 300 saat Uluslararası geçerliliği olan Yoga Alliance onaylı İleri Seviye Eğitmenlik & 80 saat Yoga Alliance onaylı YACEP (Eğitimde Süreklilik Sertifikası) verilecektir.

MEKAN

5 Hafta Sonu İnzivası Mudanya, Bursa’da gerçekleşecektir. Son 16 günlük inziva Doğa’da özel bir mekanda gerçekleşecektir. Mekan yeri henüz netleşmemiştir.

Haftasonu buluşmalarında Bursa’da ikamet edenler gece evlerinde konaklayabilirken, şehir dışından gelenler Mudanya Yoga Evi’nde konaklayabilir. Ev’de Konaklama ücretsizdir.

ÜCRET

Eğitim 9 aya yayıldığı için dönemsel olarak her iki modül ayrı ücretler ile bildirilmektedir.

Modül-1 

85 Saat Hafta Sonu Yüz yüze Egitimler & 80 Saat Online Canlı Eğitimler & 56 Saat Kayıtlı Eğitimler & Staj Dersleri Rehberliği & Tüm Kitaplar & Kriya Seti (Seramik Jala Neti & Dil Temizleyici) & Haftasonu İnzivalarında 20 öğün Sattvik Yemekler Toplam:

 • ….+ %20 KDV

Modül-2 

149 Saat 16 günlük İnziva + 14 Saat Hatha Yoga Dersleri + 14 Saat Anatomi & Fizyoloji Modül-2 Dersleri + Ara buluşmalar + Staj Dersleri Rehberliği:

 • … TL + %20 KDV

*** Son 16 günlük İnziva Konaklama & Yemek Maliyeti dahil değildir, hesaplanmamıştır. Zaman yaklaşırken mekan belirlendiğinde bildirilecektir.

12 kişilik kontenjan sınırı vardır.

Kesin kayıt için ….. TL ön ödeme gereklidir.

İLETİŞİM & KAYIT

gunesayyoga@gmail.com

damlagayatri@gmail.com