İlahi Nizam ve Kainat & Yoga Felsefesi (8 Ders)

İndirimde

İlahi Nizam ve Kainat & Yoga Felsefesi (8 Ders)

Orijinal fiyat: ₺ 2.328,00.Şu andaki fiyat: ₺ 2.025,00.

Maneviyat, insanın benliğini ve dışarıda gördüğü tüm varoluşu anlaması, ardındaki “manayı” araması, anlaması üzerinedir. Bu amaçta pek çok farklı öğreti, kitap “benlik”, “olmak”, “varoluş”, “evrenin yasaları” gibi kavramları incelemiş, aktarmıştır. 1950’li yıllarda Bedri Ruhselman’ın vesilesiyle aktarılan İlahi Nizam& Kainat kitabını Yoga Sutralar & Upanişadlar gibi temel Yoga & Vedanta felsefesinin kavramları ile karşılaştırmalı okuyacak, aralarındaki ortaklıkları görmeye çalışarak, ayrıştıkları yerler varsa anlamaya çalışacağız.

Temel Yoga Felsefesi Kavramlarına ve bilgisine aşina olmak kursu takip etmeyi kolaylaştırmakla birlikte zorunlu değildir. Ancak ‘Temel Yoga Felsefesi’ kursunun edinilmesi önerilir.

Videolar ve ders notlarından oluşan kurs kayıtlarına 12 ay boyunca erişim için:

Açıklama

PROGRAM

 • Samkhya Yaratılış Teorisi & Amorf Madde, Hidrojen Atomu, Evren’in Yaratılışı
 • 3 Vücut – 5 Beden & Avastha Traya (Bilincin 3 Hali)
 • İlahi Nizam’da Varlık Kavramı & Vedanta’da Sukşma Şarira (Soyut Beden)
 • Manyetik Alan vs. Prana/Şakti
 • Dharma & 3 Karma
 • Tesirler & İcaplar ve Karma
 • Dharma & Vazifeli Olmak
 • Bilinç, Bilinçaltı, Bilinçdışı
 • Ölüm – Yeniden Bedenlenme
 • Vicdan, İdrak; Buddhi & Vijnana
 • Samskara, Özbilgi, Karma İlişkisi
 • Tekamül, Ünite, Yoga Sutralar’da Kaivalya (Nihai Teklik)
 • Sevgi, Zaman ve Mekan
 • Alemler vs. Loka’lar & Devalar
 • Kali Yuga, Karanlık Çağ ve Kıyamet