Yoga’nın 5 Adımı

1. Doğru Egzersiz (Asana)

Vücut, ruhun mabedi ve aracıdır, devamlılığı ve verimliliği için belli gereksinimleri vardır. Vücudu bir arabaya benzetirsek; verimli kullanım için yağlanması, soğutulması, elektrik gücü olması, yakıtının olması ve duyarlı bir sürücüsünün olması gerekir.

Doğru Egzersiz, parçaları yağlar. Vücudun tüm sistemlerinin verim ve ahenk ile çalışmasını sağlar. Eklemleri yağlar, kasları güçlendirir, dolaşımı açar, sindirimi güçlendirir, sakatlıkların ve sakatlanmaların önüne geçer. Asana, ismini verdiğimiz Yoga Duruşları bedende bu şekilde bir doğru hareket ve egzersiz bütünü ile fiziksel sağlık ve şifa alanı yaratmayı hedefler.

2. Doğru Nefes (Prāṇāyāma)

Doğru Nefes, aküyü doldurur. Nefes, vücut kimyası ve zihin ile direkt ilişkili, oksijenden bağımsız bir güçtür. Bu saf güç, Yoga’nın nefes teknikleri ile yönlendirilir ve kullanılırsa, büyük bir yaratıcı güç olarak ortaya çıkabilir, vücudu ve zihni onarabilir ve canlandırabilir. Prāna, yaşam enerjisi, can anlamına gelirken, alıp verdiğimiz nefesi kontrol ederek içimizde var olan yaşam enerjisini, canı da yönetmiş oluruz. Böylece fiziksel dengeyle birlikte duygu, düşünce kontrolü için zihin yönetimine de geçiş yapmış olabiliriz.

3. Doğru Gevşeme (Şavāsana)

Doğru Gevşeme, sistemi soğutur. Vücut ve zihinden en üst miktarda iş istemek ve karşılığında en az miktarda gevşeme sunmak, hırsla güdülen modern hayatın en büyük dengesizlik nedenlerindendir. Bu dengesizlik ve eşitsizlik devam ettiği sürece verimlilik beklendiği gibi artmaz, azalır. Gevşeme sadece daha çalışılamayacak duruma gelindiğinde değil, dengeden çıkmadan önce yapılmalıdır. Bilinçli bir gevşeme, doğal yenilenme sürecini hızlandırır. Bu anlamda Gevşeme, Fiziksel, Zihinsel ve Varoluşsal hali ile üç katmanlıdır. Yoga teknikleri bu üç katmanda da kişiye gevşeme sunmayı hedefler.

4. Doğru Beslenme (Sattvik)

Doğru Beslenme, vücuda ve zihne doğru yakıtı verir. Yoga beslenmede sadece ne yendiğine değil, nasıl, ne zaman ve ne amaçla yendiğine de önem verir. Yediklerimiz ve yeme halimiz, duygularımızı, düşüncelerimizi, tepkilerimizi etkiler ve değiştirir. Yoga yaşam tarzında, canlılık ve hafiflik hissi veren yiyecek ve içecekler tercih edilir.

5. Olumlu Düşünme ve Meditasyon

Olumlu Düşünce ve Meditasyon, kontrolü kullanıcıya yani zihne verir. Zihnini yönetebilen, eski Yoga ustalarına göre “dünyanın gerçek hükümdarlarıdır”, zihne köle olanlar ise “gerçek esirlerdir.” Yoga’da duygu ve düşünce kontrolünü öğrenerek zihni yönlendirmeyi, dolayısıyla biz ve dünya arasında perde olan bu enstrümanı doğru yönetmeyi hedefleriz. Olumlu Düşünme becerisi bunun bir sonucu iken Meditasyon, bunun en güçlü yöntemidir.