“İçimdeki Barış – Gönüllülükle Gerçekleşecek Temel Yoga Uzmanlık Programı”

NEREDE?

Online (Zoom)

NE ZAMAN?

9-10 Aralık  2023

6-7 Ocak  2024

10-11 Şubat 2024

2-3 Mart 2024

EĞİTMENLER

Damla Gayatri Dönmez

Sema Alevcan

Berivan Şakti Çelik Uğur

Erdem Korkmaz

 

Depremden Etkilenen Şehirler için Yoga ile Sağlıklı Yaşam

6 Şubat 2023 tarihinde on ilimizde yüzbinlerce insanın etkilendiği deprem sonrasında Güneş & Ay Yoga Okulu olarak bölge halkının esenliğine katkı sunmak; yaşanan travmanın etkilerini sağlıkla dönüştürebilmeye destek olmak adına “ İÇİMDEKİ BARIŞ – BARIŞ İÇİN YOGA * YOGA İLE SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMİ”ni bir kez daha yaşama geçiriyoruz. Hedefimiz, depremden direkt etkilenen, hali hazırda deprem bölgesinde yaşayan ya da göç etmek zorunda kalan 20 katılımcıyla Kasım ayında başlayacak ÜCRETSİZ ONLINE “Yoga ile Sağlıklı Yaşam” Yoga Eğitmenlik Eğitiminin ilk aşamasını sunmaktır. Eğitime sadece yogayı tanımak ve günlük yaşam rutininde bedensel ve zihinsel sağlığı desteklemek amaçlı katılmak mümkündür. Bu bilgiyi başkalarıyla eğitimci düzeyinde paylaşmak isteyenler için ayrıca eğitimin ikinci aşaması olan 9 günlük inzivayı kapsayan bir sertifika programı bulunmaktadır.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Bu eğitim, 6 Şubat 2023 tarihinde ve takip eden haftalarda yaşanmış olan büyük depremlerden etkilenen, özellikle stres ve gerilim altında kalan coğrafyalara

 • Yoga bilgisini aktarmak,
 • İnsanların iç barışına ve dolayısıyla da bütünsel olarak ülke ve dünya barışına hizmet etmek amaçlamaktadır.

KATILIMCILAR

6 Şubat 2023 tarihinde ve sonraki haftalarda yaşanmış olan depremler sırasında bu depremlerden etkilenmiş şehirlerde bulunan (şu anda başka bir yerde ikamet ediyor olabilir) 20 katılımcı ile çalışılması hedeflenmektedir. Yoga Eğitmenlik Eğitimi’ni aldıktan sonra çevrelerinde bu bilgileri aktarmaya niyetli ve istekli olmaları en önemli koşullardan biridir.

Formu doldurarak kaydolmaya niyetli katılımcılarla 1-7 Aralık tarihleri arasında zoom üzerinden bir ön görüşme yapılarak kesin kayıt netleştirilecektir.

KAYIT FORMU

Formu doldurarak kayıtlamaya niyetli katılımcılarla 1-7 Aralık tarihleri arasında zoom üzerinden bir ön görüşme yapılarak kesin kayıt netleştirilecektir.

!!!!

KAYITLARIMIZ KONTEJAN DOLDUĞU İÇİN ARTIK KAPANMIŞTIR. DİLERİZ BİR BAŞKA EĞİTİM PROGRAMINDA GÖRÜŞÜRÜZ. 

YOĞUN İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

****

PROGRAM İÇERİĞİ

Program 200 saatlik Temel Yoga Uzmanlık Programı içeriğini temel almaktadır. Online olarak sunulacak ilk Aşama “Yoga ile Sağlıklı Yaşam” kapsamı altında ilk 100 saatlik kısmıdır. Kalan 100 saati 9 günlük inzivada tamamlanacak ve katılımcılar Uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaktır. Dileyenler ilk 100 saatlik Online programa kendi hayatına Yoga’nın bilgisini dahil etmek ve fayda almak adına katılabilir. Programın ilk bölümü online olup ücretsiz bir şekilde Güneş & Ay Yoga Okulu eğitmenleri tarafından gönüllülükle verilecektir.

Hatha Yoga

 •  Temel Yoga Pozlarının tanıtımı, uygulaması, faydaları, öğretme, düzeltme teknikleri
 • Grup Dersleri Verme / Öğretme Teknikleri
 • Ders Hazırlama
 • Yoga’da kullanılan temel nefes Teknikleri Kapalabhati (Ateş Nefesi), Dengeleyici Nefes     Tekniği (Anulama Viloma) tanıtımı, uygulaması
 • Derste Ses Kullanımı, Etkin Aktarım Biçimleri
 • Derin Gevşeme Yöntemleri, Aktarım Biçimleri
 • Kriyalar: Arınma Teknikleri
 • İleri Seviye Nefes Teknikleri
 • Hamile Yogası
 • Çocuk Yogası

Yoga Felsefesi

 • Yoga Tarihi, Kökleri
 • Yoga’nın Temel Felsefi Yazıtlarına Giriş (Yoga Sutralar ve Bhagavad Gita)

Meditasyon

 • Meditasyon’a Giriş
 • Meditasyon Nedir? Neden?
 • Meditasyonun Önündeki Engeller
 • Mutluluk ve meditasyon

Anatomi

 • İnsan Bedeni ve Anatomisi
 • Vücudun Ana Bölgeleri, Sistemler
 • Omurga: Yapısı ve Fonksiyonu
 • Otonom Sinir Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Kaslar ve Çeşitleri
 • Eklem Anatomisi, Sağlığı
 • Yoga Pozları ve Anatomik Bakış

TARİHLER

 • Tanışma

8 Aralık 2023 Cuma saat 19.00-21.00

 • Modül-1 “Yoga İle Sağlıklı Yaşam” 4 Hafta Sonu Buluşması (100 Saat)

Hafta sonu buluşmaları saat 07.00-17.00 arası gerçekleşecektir.

9-10 Aralık ‘23

6-7 Ocak ‘24

10-11 Şubat ‘24

2-3 Mart ‘24

Ayrıca hafta içi düzenli yoga pratiğini geliştirmek adına eğitimcilerimiz tarafından uygulama dersleri verilecektir. Eğitimin ilk 100 saati online olarak 2’şer günlük 4 hafta sonu buluşması olarak planlanmaktadır.

 • Modül-2: 9 Günlük İnziva (Yüzyüze /100 Saat)

Devam etmeye istekli olan katılımcılarla 2024 yılının uygun bir zamanında 9 günlük yüz yüze inziva gerçekleştirilecektir. Sertifika programına dahil olmak isteyenler için 9 günlük inziva yeri ve tarihi daha sonra belirlenecektir.  Bu çalışmayı gönüllülük esasıyla paylaşıyor olduğumuzu ve bir sponsor bulunmadığını hatırlatarak  inzivanın kişisel masraflarının (ulaşım, konaklama) katılımcı tarafından karşılanması beklenmektedir.

 

ÖRNEK PROGRAM

07:00 Pranayama & Meditasyon

07:45 Ara

08:00-10:00 Yoga Asana Uygulama

10:00 Öğle Yemeği Arası

11:30-13:00 Teori-1

13:00-13:30 Ara

13:30-15:00 Teori-2

15:30-17:30 Yoga Asana Öğretme Teknikleri

ÖDEV, STAJ ve SERTİFİKA

Buluşmalar süresince katılımcıların verilen yazılı ödevlerin hazırlanması ve kendi aralarında gruplar oluşturarak staj dersi vermeleri beklenmektedir. Sadece Modül-1’e katılanlara ise 100 Saatlik Güneş & Ay Yoga Okulu “Yoga ile Sağlıklı Yaşam Eğitimi” sertifikası verilecektir. Herhangi başka bir kurum tarafından bu sertifikanın onayı yoktur. Ancak İnzivaya katılan, sınav ve değerlendirme koşullarını yerine getiren katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip Yoga Alliance onaylı 200 saatlik Yoga Eğitmenlik Eğitimi sertifikası verilebilecektir.

BARIŞ İÇİN YOGA NEDİR?

“İçimdeki Barış – Barış İçin Yoga” projesi 2018 yılında Damla Dönmez önderliğinde başlamış ülkemizin doğu-batı arasındaki zihinsel sınırları kaldırmak; tüm insanların birliğini, kardeşliğini hatırlamak için sağlık ve barış yola çıkılan gönüllülük esaslı bir sosyal sorumluluk projesidir.

Neden Barış İçin Yoga?

Projenin temelini “Sağlıklı Yaşam ve İç Barış” yolunda bireyi destekleyen yoga yöntemi oluşturmaktadır. Yaşı, konumu, koşulu, dili ve dini ne olursa olsun herkes Yoga uygulayabilir. Herkesin sağlıklı yaşamaya, doğru nefes almaya, gevşemeye ve zihin sağlığına sahip olmaya hakkı vardır ve bu konuda bilinçlenmek ve bu bilgileri hayatına yerleştirmek hiçbir zümre, sınıf, ya da insan grubuna özel değildir. Yoga, hormonel, fiziksel, duygusal ve zihinsel pek çok farklı düzlemde kişinin yaşam kalitesini değiştiren sağlıklı bir yaşam yoludur. Ayrıca zihnin odaklanma ve konsantrasyon kapasitesini de arttırarak, sunduğu nefes ve gevşeme teknikleri ile kişinin günlük stres ile baş etmesini sağlayarak psikolojik sağlığı açısından da büyük faydalar sunar. Yoga’nın yolu ve felsefesi Mevlana’nın “Sevgi, hoşgörü, tevazu” dilinden geçer. Birliğin çeşitliliğini ve dışarıdaki barışın içerideki barış ile gelebileceğini hatırlatır.

Projenin hedefleri

* Ekonomik, politik ve doğal afetler gibi pek çok nedenle özellikle stres ve gerilim altında kalan farklı coğrafyalardaki insanlarla buluşmak,

* Bireylerin içsel barışına ve dolayısıyla da bütünsel ülke ve dünya barışına hizmet etmek.

Türkiye’nin doğusunda sosyoekonomik nedenlerle yoganın bilgisine ulaşamayan kadınların önce kendi yaşamlarına katkı sağlaması ve sonra eğitmenlik eğitimi vererek, onların da başkalarına sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın gerekliliklerini, uygulamalarını aktarmaları amacıyla hazırlanmıştır. Proje ilk adımını 2018-2019 yıllarında Şanlıurfa’da 17 katılımcı ile gerçekleştirmiş, ikinci olarak Hatay’da başlamış ama küresel salgının ilk zamanlarına denk gelmesi nedeniyle proje yarım kalmıştır.

Projenin İlham Kaynakları

Bu proje “Dünya Barışı Kişinin İç Barışı” ve “İçimdeki Barış” sloganlarıyla özellikle savaş bölgelerinde yoga bilimini paylaşan çalışmalardan ve bu toprakların sözü olan “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur ve “Yurtta barış Dünyada Barış” ilkelerinden ilham almaktadır.

https://www.facebook.com/thepeacewithinproject/