Pranayama: Nefesle Gelen Şifa (12 Ders)

İndirimde

Pranayama: Nefesle Gelen Şifa (12 Ders)

Orijinal fiyat: ₺ 3.571,00.Şu andaki fiyat: ₺ 3.035,00.

“Bedende nefes olduğu sürece can vardır. Nefes gittiğinde can da gider. Bu yüzden, nefesi kontrol edin.”

Hatha Yoga Pradipika, II: 3

Nefesin şifası kadim zamanlara uzanır. Yoga metinleri bu konuda bizlere geniş bir kaynak sunar. Atölyemizde bir yandan kadim zamanların bilgeliğine uzanarak bu konudaki bakış açısını, aktarılan bilgeliği, diğer yandan modern bilimle solunum sistemini, bağlantısal bütünlükle çalışma dinamiklerini ve kadim nefes tekniklerine yönelik yapılan bilimsel çalışmaları konuşarak bu konuda çok yönlü bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. 6 Teori & 6 Uygulama dersinden  oluşan kursta Yoga’nın Prānāyāma, farklı “nefes teknikleri” kurs boyunca kademeli olarak tanıtılmakta ve uygulanmaktadır.

21 saat

(120 dakikalık 6 Uygulama Dersi ve 90 dakikalık 6 Teori Dersi)

  • Videolar ve ders notlarından oluşan kurs kayıtlarına 12 ay boyunca erişim için:

Açıklama

Örnek Ders-1: Damla Gayatri Dönmez, Pranayama & Kadim Hatha Yoga Metinleri

Örnek Ders-2: Dr.Ayşegül Ertan, Nefes & Solunum Sistemi & Fizyolojisi

KURS MÜFREDATI

Teorik Dersler: 

1. Solunum Sistemine Fonksiyonel Anatomi, Biyomekanik, Hidrolik Sistemler ve Çalışma Dinamikleri Açısından Bağlantısal Bütünlükle Bakış (Dr. Ayşegül Ertan)

2. Prāna & Prānāyāma, Nāḍi (enerji kanalı), Çakra (Enerji Kavşağı), Sukṣma Şarira (Enerji Bedeni) (Damla Dönmez)

3. Polivagal Teori ve Sinir Sistemi Üzerinden Nefesin Biyopsikososyal Davranış Dinamiklerine Etkisi (Dr. Ayşegül Ertan)

4. Nefes ve Bilişsel Fonksiyonlar Arasındaki İlişki (Dr. Ayşegül Ertan)

5. Nefes & Kalp Sağlığı, Pelvik Taban Hastalıkları ve Diğer Sistemler Üzerinden Hastalıklalar İlişkisi (Dr. Ayşegül Ertan)

6. Eski Yoga Metinlerinde (Yoga Sutralar & Hatha Yoga Pradipika) Prānayama & Prānāyāma Türleri (Damla Dönmez)

Uygulama Dersleri:

Her Ders 1 saat Beden Egzersizleri (Asana’lar) ardından Nefes Teknikleri Kademeli öğretilerek gerçekleştirilecektir.

Uygulanacak Spesifik Teknikler & İsimleri:

1. Diyafram Nefesi, Göğüs Nefesi, Köprücük Nefesi, Tam Yoga Nefesi, Kare Nefes, Samavrtti Pranayama, Vişayavrtti Pranayama

2. Viloma Pranayama (Puraka-Reçaka), Anuloma Pranayama (Puraka-Reçaka), Pratiloma Pranayama, Surya Nādi, Çandra Nādi

3. Nādi Şoddhāna, Aşvini Mudra, M-Ses Rezonansı

4. Kapālabhāti, Uddiyana Bandha, A-Ses Rezonansı, U-Ses Rezonansı

5. Agni Sara, Anuloma Viloma (Kumbhaka), OM Ses Rezonansı

6. Sithali & Şitkari (Soğutucu Nefes Teknikleri)