Y101 – Temel Yoga Felsefesi Kursu (12 Ders)

İndirimde

Y101 – Temel Yoga Felsefesi Kursu (12 Ders)

Orijinal fiyat: ₺ 2.904,00.Şu andaki fiyat: ₺ 2.280,00.

Yoga, insanlığın en kadim öğretilerinden biri olarak fiziksel bedeni terbiye etmenin ötesinde kişiyi varlığının derinliklerine doğru götüren bir yolculuktur. Bu kurs boyunca temel Yoga felsefe metinleri olan Yoga Sutralar, Bhagavad Gītā gibi eserler ışığında arkasındaki derin felsefeyi inceleyecek ve insan olmanın temel soruları “Ben Kimim?”, “Bu Dünya Neden var? “Yaşamanın Amacı Ne?” gibi büyük sorulara Yoga’nın penceresinden cevaplar bulmaya çalışacağız.

3 modül olarak düzenlenmiştir. İlk Modül Yoga Sutralar, İkinci Modül Bhagavad Gita, Üçüncü Modül ise Vedanta felsefesi üzerinedir.
Toplam 12 dersten oluşan bir kurstur. Bu kurs devamında daha ileri seviye kurslar olan yoğunlaştırılmış Yoga Sutralar (16 ders) , Bhagavad Gita (18 ders), Tattva Bodha/Vedanta (16 ders) ve Yoga’nın Tarihi & Kökleri (12 ders) kursları için öncül gerektir.

Toplam 20 Saat / 12 Ders

  • Videolar ve ders notlarından oluşan kurs kayıtlarına 12 ay boyunca erişim için:

Açıklama

Kurs Müfredatı:
1. Bölüm: Sāṅkhya ve Yoga Sutralar: Nasıl Düşünmeli?

Beden, Nefes, Zihin Terbiye Sanatı: Aṣtāṅga Yoga (Sekiz Uzuvlu Yoga)
Yoga ve Erdemler: Yama ve Niyama
“Sabit ve Rahat Durabilmek”: Asana
Prāna ve Ötesi: Yaşam Enerjisi Nedir, Nasıl Yönetilir?
Zihin Kontrolü Teknikleri: Olumlu Düşünme ve Meditasyon
İstememek, İstememek, İstemekten Azat Olmak: Rāga, Dveṣa, Vairāgya
Çaba ve Teslimiyet: Abhyāsa ve Vairāgya
Sāṅkhya: Maddenin Evrimi
Maddenin Üç Niteliği: Sattva, Rajas, Tamas

2. Bölüm: Bhagavad Gītā: Ne Yapmalı?
Karma Yoga: Eylem ile Özgürleşme
Bhakti Yoga: Sevgi ile Özgürleşme
Jñāna Yoga: Bilgi ile Özgürleşme
Eylemsizlikteki Eylem ve Eylemdeki Eylemsizlik
Karma ve Samsāra: Ektiğini Biçmek ve Bitmeyen Döngü
Sthita Prajña: “Bilge Kişi Kimdir, nasıl yürürür, nasıl konuşur?”

3. Bölüm: Advaita Vedānta: Ne Olmalı?
Nihai Soru: Ben Kimim?
Atman: “Kendini Bilen Evreni Bilir”
Brahman, Īśvara ve Maya: Yaradan ve Yaratım/Batıni ve Zahiri
3 Vücut, 5 Beden Teorisi
İsim ve Biçimin Ötesinde: Sat-Çit-Ānanda (Varlık, Farkındalık, Ebedi Mutluluk)
Karma ve Türleri: Sançita Karma, Prarabdha Karma ve Agami Karma
Viveka ve Vairāgya: Muhakeme ve Vazgeçme
Mumukṣutvam: Özgürlük için Yanıp Tutuşmak