Y203 – Tasavvuf & Yoga: Gerçek Tek, Yollar Çok (6 Ders)

Y203 – Tasavvuf & Yoga: Gerçek Tek, Yollar Çok (6 Ders)

 1.785,00

“Gerçek tektir, bilgeler onu farklı isimlerle çağırır” der Rig Veda (1.164. 46) tıpkı Hz.Ali’ye atfedilen “İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı” cümlesi gibi…

Farklı yönlerden, bakışlardan aynı gerçeğe yaklaşmaya çalışır tüm kadim manevi öğretiler. İçsel (ezoterik) manevi öğretiler “dışarıdan (afaktan)” ziyade anlamın, mananın “benlikte, içte (enfüste)” gizli olduğunu aktarmışlardır. Bu uğurda bu toprakların kültüründe saklı olan Sufizm ya da Tasavvuf’un dili ile insanlığın en eski öğretilerinden olan Yoga’nın “Gerçek/Hakikat” arayışının nasıl parallellikte olduğunu bu kurs boyunca konuşulmakta ve “Yollar Çok, Gerçek Tek” denmektedir.

Toplam 12 Saat (2’şer saatlik 6 Ders)

  • Videolar, ders notları ve okuma listesinden oluşan kurs kayıtlarına 12 ay boyunca erişim için:

Açıklama

Kurs Müfredatı:

  • Ders-1: Sufizm, Vedānta & Bhakti Yoga İlişkisi, Tarihi
  • Ders-2: Seyr-ü Suluk & Sādhana benzerlikler: Vairāgya, Tapas, Praṇidhana, Zühd, Tevekkül, Sabr, Rıza, vb. terminolojiye bakış
  • Ders-3: Neo-Platonculuk ve Yaratılış Teorisi ile İbn-i Arabi & Vahdet-i Vücud’a göre Taayyünün 4 Evresi (Mertebeler)
  • Ders-4: Samkhya Felsefesi & Keşmir Şaivacılık Yaratılış Teorisi ile Vahdeti- Vücut (iccha, jñāna, kriya şakti ve kuvveden fiile gidiş)
  • Ders-5: “Tenzih & Teşbih” ile Bhagavad Gita’da “Vibhūti” (görkemler) & “Viśvarūpa” (evrensel form)
  • Ders-6: Nefis Mertebeleri, Bilinç Düzeyleri & Çakra’lar