Omurga Sağlığı ve Yoga (7 Ders)

İndirimde

Omurga Sağlığı ve Yoga (7 Ders)

Orijinal fiyat: ₺ 2.184,00.Şu andaki fiyat: ₺ 1.770,00.

Makrokozmozdan Mikrokozmoz İnsana,

Axis Mundiden Omurgaya

Çoklu Disiplinler Üzerinden Omurgaya ve  Sağlığa Bütüncül Bakış

Omurga, ayak tabanından,  çiğneme fonksiyonlarına kadar  çok yönlü bağlantısı bağlantısı olan, doğru nefes almamızı etkileyen, kalp, damar sağlığından, metabolik süreçlere, ruhsal durumuzdan, dikkat ve konsantrasyona uzanan dinamikleri ile tüm sistemleri etkileyen merkezi bir yapıdır.

Bu nedenle sağlıklı bir omurga bizlere  sağlıklı bir yaşamın kapılarını açar. Ayrıca omurga evrimsel süreçte iki ayak üzerine geçiş, çiğneme fonksiyonlarda azalma, beyin yapısının büyümesi ile homo erectus’tan homo sapiens sapiens’e uzanan en önemli değişim basamaklarının oluşmasını sağlayan temel yapıdır. Omurganın ve sinir sisteminin antropolojik incelemesi evrimsel süreçte geçirdiğimiz değişimlere ışık tutar.

Bu nedenle bu eğitimde bir yandan evrimsel süreçte omurgadaki değişimin izlerini sürerken, diğer yandan fasyal sistemin omurga üzerinden  tüm yapıları bağlantısallıkla nasıl bir araya getirdiğini anlayacağız. Ayrıca postur ve hareketi hem beden mimarisi hem hücre mimarisi açısından konuşacağız.

Omurga sadece fizik beden için tüm sistemleri birbirine bağlayan temel bir yapı olmanın dışında, derin sembolik anlamı ile insanın aksis mundisi, merkezi eksenini oluşturduğundan bu atölye çalışmasında omurgayı tıbbi, antropolojik, evrimsel, biyomekanik, mitolojik açıdan çok yönlü ele alacağız.  Ayrıca kadim zamanlardan, antroposene uzanan süreçte omurganın çok yönlü dinamiklerini bilimsel yayınlar eşliğinde konuşarak sağlıklı bir omurga yapısına sahip olmak için neler yapmamız gerektiğini yoga uygulamaları ile deneyimleyeceğiz.

 • Ders videolarından oluşan kurs kayıtlarına 12 ay boyunca erişim için:

Açıklama

PROGRAM

Bu atölye çalışmasında 4 teorik ve 3 uygulama dersi  yer almaktadır.

Teori 1. İnsan Nedir ? İnsana Bütüncül Yaklaşım

 • Evrenin Oluşumundan Antroposen Çağa (İnsanlığın Gezegene Etkisinin En Baskın Olduğu Dönem) Uzanan Hikayemiz
 • Evrimsel Süreç, Homo Erectus Ve Değişen Omurgamız
 • Ateşin Bulunuşu, Beslenme Ve Değişen Habitatımız
 • Embriyoloji, Omurganın Gelişimi Ve Fasyal Sistemin Gelişimi
 • Postür Bilimi
 • Postürü Etkileyen Faktörler

Teori 2. Omurga Ve Bağlantısal Bütünlük

 • Omurganın Fonksiyonel Anatomisi
 • Omurganın Bölümleri
 • Omurgaya Bağlı Merkezi Kaslar
 • Diyafram
 • Pelvik Taban
 • Mekanik Ve Hidrolik Sistem Olarak Beden
 • Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Modelinden Fasyal Bütünlüğe
 • Kinetik Zincirler Ve Gerilimin Beden Üzerine Etkisi
 • Beden Mimarisi
 • Hücre Mimarisi

Teori 3. Omurga, Ayak Sağlığı Ve Stomatognotik Sistem

 • Ayak Biyomekaniği
 • Ayak Arkları (Yükseklikleri)
 • Stomatognatik Sistem (Çiğneme, Yutkunma, Konuşma Ve Solunum Fonksiyonları)
 • Ağız Solunumu, Oklüzyon Sorunları, Temporomandibuler Eklem, Dil  Ve Postur İlişkisi
 • Çiğnemenin Önemi Ve Postür İlişkisi
 • Postür Dikkat Eksikliği, Disleksi Ve Bilişsel Fonksiyonlara Etkisi

Teori 4 Omurga, Sinir Sistemi Ve Axis Mundiden Hayat Ağacına Omurganın Sembolik Anlamları

 • Omurga Ve Sinir Sistemi
 • Omurga Ve Bilişsel Sistem
 • Mitoloji Nedir
 • Sembol Nedir
 • Omurga Üzerinden Mitolojiye Bakış
 • Omurganın Sembolik İfadeleri
 • Omurga Ve Polivagal Teori