Öykülerle Mahabhārata

İndirimde

Öykülerle Mahabhārata

Orijinal fiyat: ₺ 2.904,00.Şu andaki fiyat: ₺ 2.025,00.

Modül-1

Mahabharata insanlık tarihinin yazılmış en uzun epik destanı, 18 bölüm ve 100.000 beyitten oluşmuştur. Yazılması 1000 yıl kadar sürmüş ve destanda yaşanan olaylar tahmini olarak 5000 yıl önce gerçekleşmiştir. Söylemesi kolay ama düşünün ki, bugün yaşanan bir olayın M.S.8000 yılında okunacak olduğunu… Hem oldukça eski hem de zaman sınavından çok kere geçmiş bir eser.

Mahabharata şimdiye kadar anlatılmış en büyük hikâyelerden biridir. Olay örgülerine, alt olay örgülerine, dolambaçlı yollara ve sapmalara sahiptir. Destan, Kurukśetra meydanında, Kauravalar ve Pandavalar arasındaki savaşın ana hikayesinden çok daha fazlasıdır.

Akla gelebilecek her türlü insani duygu destanda vücut bulur. Bu yüzden aradan geçen bunca zamana rağmen, bugün bile karakterlerle ve hikayelerdeki olaylarla özdeşleşmek mümkündür. Metnin kendisi Mahabharata’da bulunmayan bir şeyin başka hiçbir yerde bulunamayacağını belirtir.

Mahabharata’da insan duygu ve davranışları siyah ve beyaz değildir. Her şey grinin tonlarındadır.

Denir ki, destanın altıncı bölümünde yer alan ve 700 beyitten Bhagavad Gita’yı anlayan kişi, tüm Upanişadları (Vedaların en son kısmı) ve Upanişadları idrak eden kişi de tüm Vedaları anlamış sayılır.

Upanişadlar Vedaların özüdür. Bhagavad Gita ise Vedanta’nın kaymağıdır.

Vedalar bir insanın bir ömründe okuyamayacağı kadar uzun ve anlaşılması zor olduğundan dolayı, Bilge Vyasa Mahabharata’ yı sembolik ve metaforik anlatımla yazarak, Vedaların içindeki bilginin anlaşılmasına ve okunabilmesini amaçlamıştır.

Mahabharata Vedaların bilgeliği kadar büyük bir bilgeliğe sahip olduğundan Beşinci Veda olarak kabul edilir.

Tüm Hindu ritüelleri ‘Shanti, Shanti, Shanti’ ilahisiyle sona erer,  çünkü barış arayışı tüm varoluşun nihai hedefidir. Bu barış dışsal değil içseldir. Mesele dünyayı barışçıl bir yer haline getirmek değildir; mesele bizim dünyayla barış içinde olmamızdır.

Bir diğer adı Jaya (zafer) olan destanda, asıl zafer bir kaybedenin olduğu maddi zafer değil, kaybedenin olmadığı manevi zaferdiṛ Jaya kişinin kendine karşı zafer kazanmasıdıṛ.

Üç modülden oluşması planlanan Mahabhārata Destanı Online Kursun bu ilk modülüdür. Gelecek dönemlerde ikinci ve üçüncü modülleri açılacaktır.

 • Ders videolarından oluşan kurs kayıtlarına 12 ay boyunca erişim için:

Açıklama

PROGRAM

Birinci Ders:

 • Hindu Kutsal Metinleri içerisinde Mahabharata
 • Mahabharata neden “Beşinci Veda”
 • Yazılış amacı, eserin büyüklüğü
 • Ana konusu, öğretmek istedikleri
 • Mahabharata yazım süreci
 • Dharma Kavramı
 • Arzu & Arzusuzluk & Mokşa
 • Dört Varna
 • Jaya & Vijaya
 • Ramayana Destanı ile karşılaştırılması
 • Mahabharata Açılış Dizesi
 • Mahabharata Destanının kısa özeti

İkinci Ders:

Hileli Zar Oyunu ve Draupadi’nin Soyulması

 • 13 yıl sürgüne yol açacak zar oyunu
 • Draupadi’nin soyulması
 • Hırs için hileye başvurulması
 • Kader ve Özgür irade
 • Kendisini kaybeden birisi sahip olduklarını ortaya koyabilir mi?
 • Draupadi’nin sembolik ifadesi
 • Draupadi: Hint Hindu Mitolojisinin ilk feministi

Üçüncü Ders:

Devayani & Kaça Hikayesi ve Sanjivani Vidya

 • Deva & Asura savaşı
 • Bhrigu’nun Vişnu’yu laneti
 • Śukracharya & Brihaspati (iki zıt kutbun gurusu)
 • Görmezden gelinen, hak ettiği saygıyı göremeyen bir gurunun Devalara verdiği ders
 • Śukraçarya neden Asuraların (iblislerin) gurusu oldu?
 • Sanjivani Vidya : Ölüleri hayata döndürme bilgisi
 • Devayani & Kaça :Tek taraflı bir aşk ve duygusal bir kandırmaca hikayesi
 • Kaça’nın başarısı: Sabır ve görevi teslimiyetle yerine getirme

Dördüncü Ders:

Kuru Soyunun Annesi: Śakuntalā’nın Hikayesi

 • Vişvamitra & Apsara Menaka
 • Tapasvin ile Apsara arasındaki çatışma
 • Şakuntala «kuşların koruduğu kız»
 • Şakuntala & Kral Duşyanta birlikteliği
 • «Bharat Hanedanlığının Atası» Sarvadamana’nın doğuşu
 • Kadın: Kocanın yeniden doğduğu kutsal toprak
 • En yüksek Dharma Hakikattir
 • Kötünün iyiyi kötü olarak temsil etmesinden daha gülünç bir şey yoktur

Beşinci Ders:

Bharadvaja’nın oğlu Yavakri’nin Tradejisi

 • «Kefaret, sıkı çalışmanın, çabanın yerini tutmaz»
 • «Hırsın sabırdan daha büyük olması»
 • İki bilge arkadaş : Bharadvaja ve Raibhya
 • Yavakri’nin kefareti
 • Indra’nın dersi «beyhude çaba»
 • Bir öğretmenin rehberliği
 • Sıkı çalışmanın kısa yolu yoktur
 • Akılsıza verilen lütuf felaketle sonuçlanır
 • Bilgiyi edinme amacının önemi
 • Gururun tehlikesi : Medhavi’nin hikayesi
 • Bilgelerin lanetleri
 • Raibya’nın oğulları : Paravasu & Arvavasu
 • Hiçbir ölümlü kaderin gidişatını değiştiremez
 • Arvavasu’nun sadakati

Altıncı Ders:

Savitri & Satyavan : Zekasıyla Ölümü Fetheden Prensesin Hikayesi

 • İnsan kaderini değiştirebilir mi yoksa kaderine mahkum mudur?
 • Savitri “İlahi bir ihtişamla parlayarak doğan kız”
 • Kimsenin Savitri ile evlenecek kadar kendini eşit görmemesi
 • Savitri & Satyavan evliliği
 • Ölümün Efendisi: Yama’nın peşinde
 • Yamanın lütufları
 • Zeka ve adanmanın gücü
 • Aśvapati & Dyumatsena: Bilgi gücü yönetir
 • Kader değişebilir mi?
 • Sattva’nın Tamas üzerindeki zaferi
 • Seçim yapma özgürlüğü ve kararlılık
 • Vat Savitri Puja

Yedinci Ders:

Yakśa Praṣna “Yakśa’nın Soruları”

 • Dvaita Ormanı’nın Zor Geyiği
 • Ölümün ve Dharma’nın Efendisi Yama’nın imtihanı

Kral Śibi & Şahin ve Güvercin’in Hikayesi

 • Şahinden kaçan güvercin
 • Erdemli Kral Uşinara’nun dharma sınavı
 • dharma & adharma
 • Verdiği sözü canı pahasına yerine getirmek
 • Dharma’ya bağlı, merhametli ve sözünü yerine getiren kimseler Ebedi Saadet’e kavuşur

Sekizinci Ders:

Dharmavyadha

 • Dharma Vyadha “bir kasabın manevi öğretileri”
 • Vyadha Gita “bir kasabın ezgisi”
 • Bir Vyadha (kasap) tarafından bir Sanyasin’e (keşiş) verilen ruhani öğretiler
 • Maneviyatta meslek ve mekan fark etmez
 • Hiçbir meslek bir diğerinden üstün veya düşük değildir
 • Bir sanyasin, bir ev hanımı ve bir kasabın öyküsü

Yudhiṣṭhira’nın Cennete Girişi

 • Maha-Prastanika “Pandava Kardeşlerin Büyük Yolculuğu”
 • Draupadi, Nakula, Sahadeva, Arjuna ve Bhima’nın düşüşü
 • Köpekleri olanlar için cennet dünyasında yer yoktur
 • Kardeşlerin olmadığı Cenneti, Cehenneme tercih etmek
 • Yudhiṣṭhira’nın Cennette gördüklerine öfkesi
 • Cennet de Cehennem de kalıcı değildir
 • Vijaya’dan Jaya’ya